Mesefali satış sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – KONU: İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet SAĞLAYICI ve ALICI’ya omurtemizlik.com üzerinden elektronik ortamda (e-ticaret) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI, Hizmet SAĞLAYICI’nın; isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere hizmet satış fiyatı, ödeme şekli ve ifa koşulları ve masrafları vb. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Hizmet SAĞLAYICI tarafından bilgilendirildiğini,bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet talebinde bulunduğunu işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
omurtemizlik.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından talep edilen hizmet  üzerine düzenlenen fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 2 – SAĞLAYICI BİLGİLERİ:
Unvanı…: Aliağa Temizlik ve Organizasyon Ltd. Şti.
Adresi….: Kazım Dirik Mahallesi 283 Sokak No: 24/A  Aliağa İzmir
Telefon…: 02326552828
e-posta..: info@omurtemizlik.com

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ : 
Adı-Soyadı / Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
e-posta :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ: 
Hizmet bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir;
Teslim Edilecek Kişi:
Telefon numarası:
Teslim edilecek adres:
Fatura edilecek kişi/kurum:
Fatura Adresi:
Hizmet Türü :
Satış Bedeli : (KDV Dahil)
Ödeme Şekli :
Hizmetin İfa Tarihi :
Fatura gönderim bedeli:
Teslim edilecek kişi, telefon numarası, teslim edilecek adres, fatura edilecek kişi/kurum, fatura adresi, hizmet türü, işlem kodu, satış bedeli, ödeme şekli, hizmetin ifa tarihi, vergi dairesi/ vergi no, fatura gönderim bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.
Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.
Hizmet SAĞLAYICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmet talebini durdurma hakkını saklı tutar.
Hizmet SAĞLAYICI hizmet talebinde sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde hizmet talebinin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında Hizmet SAĞLAYICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa Hizmet SAĞLAYICI , her iki tarafın da zarar görmemesi için hizmet talebini iptal eder.

MADDE 5- SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER 
Sözleşme tarihi, ALICI tarafından hizmet talebinin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.
5.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
5.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 6- SAĞLAYICI NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
6.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler omurtemizlik.com dan alışveriş yapamaz. Satıcı, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICInın yaşını yanlış yazmasından dolayı SAĞLAYICI ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
6.3. Sözleşme konusu hizmet, ALICI’ dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden  SAĞLAYICI sorumlu değildir.
6.4. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından omurtemizlik.comsorumlu değildir. Buna istinaden SAĞLAYICI , internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SAĞLAYICI dan hak iddiasında bulunamaz.
6.5. omurtemizlik.com dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Hizmet talep tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan talepler iptal edilir. Hizmet talebinin işleme alınma zamanı, talebin yapıldığı an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

MADDE-7 ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
7.2. Alıcı, hizmet talebinde bulunmakla birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
7.3. Alıcı, omurtemizlik.com internet sitesinden SAĞLAYICI nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, ifa koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
7.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet talebi ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu omurtemizlik.com hizmet / ödeme  prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder

MADDE 8- ÖDEME PROSEDÜRÜ
8.1. Alışveriş sepetine eklenen hizmetlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle talebin ifası gerçekleşmeden önce müşteriye hizmet onay maili gönderilir. Hizmet Onay maili gönderilmeden hizmetin ifası yapılmaz. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Hizmet talebinin işleme alınma zamanı, talebin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) SAĞLAYICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya zaman problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI  hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip, onay vermesi durumunda hizmet ifa tarihi tekrardan düzenlenebilir, ALICI ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir hizmet gönderilebilir veya ALICI nın arzusu ve seçimi doğrultusunda ifaya engel durumun ortadan kalkması beklenir yahut hizmet talebi iptal edilebilir.
8.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI nın SAĞLAYICI dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
8.3. omurtemizlik.com ‘de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI’ya nakit havale ile hizmet talep etme imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede ALICI kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması gereklidir.
8.4. ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SAĞLAYICI’ ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.
8.5. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9- CAYMA HAKKI
9.1.Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren başlar.
9.2. İfasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
9.3. Malzemeler ve temizlik personeli ALICI’nın isteği doğrultusunda temin edildiğinden, hizmetten cayma süresi hizmet ifa tarihinin en az 3 gün öncesinde kullanılmalıdır. Aksi halde SAĞLAYICI, bünyesindeki personellerin sigorta ve yevmiyelerini ödemekle yükümlü olduğundan, iadeye tabi bedel sadece hizmet bedelinin %50’sini kapsar.
9.4. Kampanyalı hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 10-HİZMET TALEBİNİN İPTAL VE İADESİ
10.1.- SAĞLAYICI , gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri başlangıcından 7 gün önceye kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. ALICI, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği taktirde hizmet talebini iptal edip, ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.
10.2. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı hizmeti kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka ALICI ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı,bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
10.3. Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda Hizmet SAĞLAYICI , Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI ya nakit para ile ödeme yapamaz. Hizmet SAĞLAYICI, ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğin ALICI ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

MADDE 11- GARANTİ
Hizmet SAĞLAYICI nın garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 12- GİZLİLİK
(Gönderdiğimiz ektedir.)
MADDE 13- UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Hizmet SAĞLAYICI’nın  yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Hizmet talebinin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.